Activiteitenverslag 2015

Vooruitlopend op de formele oprichting werd in december 2014 gestart met een eerste tentoonstelling van werken van de Zuid Afrikaanse fotograaf Pieter Hugo – uit de privecollectie van alumnus Herman Vaanholt. Tegelijkertijd werd de formele oprichting voorbereid en een voorlopig bestuur gevormd. De stichtingsakte werd in april 2015 gepasseerd en in die maand vond tevens de inschrijving in de Kamer van Koophandel plaats.

Twee verdere tentoonstellingen vonden in 2015 plaats. Te weten de bedrijfscollectie Art & Cars van LeasePlan, waar CEO en alumnus Berno Kleinherenbrink met zijn kunstcommissie een nieuwe impuls aan de samenstelling had gegeven. Alumnus kunstenaar Diederik Stevens toonde eigen werk van augustus tot november.

De werkzaamheden voor de eerste tentoonstelling van het tweede jaar namen ruim negen maanden in beslag vanwege de intensieve voorbereidingen voor de thematiek, de selectie van de werken, de presentatie en de vervaardiging van de catalogus. Dankzij het professionele samenspel met alumnus Henk de Heus en echtgenote Victoria kon uit hun majestueuze collectie De Heus – Zomer een unieke selectie van werken per 9 december gepresenteerd worden met het thema „Nieuwe wegen/Challenges”.

Een aanvang werd in 2015 gemaakt met de verdere structurering van de organisatie door de oprichting van een Raad van Advies, Friends of Art Fund Nyenrode en Founding Fathers. Tevens werden met diverse alumni structurele functionele samenwerkingsverbanden vastgelegd.

In nauwe samenspraak met de facilitaire dienst van Nyenrode werd de tentoonstellingsruimte verdrievoudigd en werden eveneens afspraken gemaakt over de intensieve samenwerking m.b.t. de presentatie de serviceverlening en de hospitality gemaakt.