AFN _ TT 3 Cat DS - p 08 ev Skyscape I (110x70)In zijn solo-expositie Back at Nyenrode laat alumnus en kunstenaar Diederik Stevens een twintigtal van zijn schilderijen zien. Tezamen vormen ze een palet dat een representatief, gloedvol overzicht geeft van zijn wereld, oftewel zijn beleving van de ons omringende ‘ongereptheden’. Stevens onderzoekt in zijn werk in een eigenzinnige beeldtaal veelal van deze ongerepte werkelijkheden; de zogenoemde ‘elementen’ – intrigerende en soms ook beangstigende schoonheden – zijn hierbij vaak het thema. Zijn werk is ruw figuratief, ‘schilderisch’ van aard, met een eigen idioom en toon. In kleur heeft hij een voorliefde voor een ingetogen aards coloriet, dat hij soms woest en pasteus aanbrengt, serviel aan de impulsen die hem tijdens het makingsproces sturen.

In Frankrijk is over hem geschreven: … est-il ému par la fragilité des efforts humains, le paysage récalcitrant et la force de la mer [hij is gegrepen door de fragiliteit van menselijke verrichtingen, de recalcitrantie van het landschap en de macht van de zee]. Zijn schilderijen moeten, als streven, een beklijvende intrinsieke gevoels- en zeggingskracht hebben, en houden. Elk schilderij vormt bij hem de opmaat tot een volgende. Het belangrijkste is het schilderen zelf; er bestaat niet zoiets als een einddoel.

AFN _ TT 3 Cat DS - p 07 (foto DS)Diederik Stevens (1960, Rotterdam) is een Nederlands kunstschilder en schrijver. Na de inspirerende en belevenisvolle studiejaren op Nyenrode (1979- 1983) en twee jaar militaire dienst bij het Korps Mariniers, gaat hij aan de slag bij de Koninklijke Grolsch om er de export op te zetten. Na zeven jaar neemt hij daar als General Manager Europe afscheid om te gaan ondernemen. Hij neemt samen met een Nyenrodemaatje een footwear-onderneming over, waarin zij het merk Yellow Cab ontwikkelen, internationaal uitbouwen en vervolgens verkopen. Vanaf 1999 wijdt Stevens zich
volledig aan schilderen en schrijven, en volgt daartoe lessen aan de kunstacademies van Parijs, Antwerpen en Rome. Inmiddels is het werk van Stevens, die een atelier heeft in Den Bosch en in de Auvergne in Frankrijk, geëxposeerd zowel in Nederland als in Duitsland, België en Frankrijk, waaronder in het Grand Palais van Parijs.

CATALOGUS AFN 03 – Diederik Stevens