Art Fund Nyenrode zet zich in om kunst en kunstbeleving terug te brengen naar Nyenrode en een wezenlijke plaats te geven op het landgoed én in het gedachtengoed.

Stichting Art Fund Nyenrode beoogt, in de geest van de vorige bewoner van Nyenrode, Jacques Goudstikker (kunsthandelaar en erelid VHOK, Koninklijke Vereniging van Handelaren van Oude Kunst in Nederland) kunst haar gerechtsvaardigde plaats op Nyenrode terug te geven. De Stichting doet dat met tentoonstellingen uit privé- en bedrijfscollecties van aan Nyenrode gerelateerde personen en organisaties. Daarnaast stelt Art Fund Nyenrode zich ten doel om een platform te zijn voor een eigen kunstcollectie op de campus. Schenkingen van kunstminnende alumni worden daar niet alleen dankbaar voor ontvangen, maar ook deskundig beheerd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Omdat Nyenrode als universiteit geen fondsen beschikbaar heeft om de ambitieuze doelstelling van de Stichting te verwezenlijken, kwamen oud-studenten in beweging. Jaarlijks worden door Art Fund Nyenrode op Nyenrode wisselende kunsttentoonstellingen georganiseerd en wordt gewerkt aan een permanente beeldentuin in het historische Oranjerie Ensemble. Daartoe kunnen kunstschenkingen worden gedaan aan Art Fund Nyenrode, dat daarmee een eigen kunstcollectie opbouwt.

Daarmee streeft Art Fund Nyenrode er naar kunst onderdeel van de campusbeleving te maken en te integreren in educatieve programma’s zoals destijds gebruikelijk was bij de start van de Nyenrode Experience in 1946.